Úvod > O nás
Aktuality

O nás

Jsme Tým, jehož základy leží v Domě Dětí a Mládeže Kopřivnice (dva z nás zde i pracují). Úplně první myšlenku o zážitkových programech do našich řad přinesl Daniel Brchel.

 Bylo to čerstvě poté, co se vrátil z kurzu zážitkové pedagogiky Prázdninové Školy Lipnice a rozhodl se toto předávat dalším lidem. Zážitkové programy nabízíme od roku 2003, a první akcí, na které se objevily metody zážitkové pedagogiky, byla letní zážitková akce, jenž nesla název "EXPEDICE 2003". Ta se setkala s velkým úspěchem a do dnešních dnů je jednou z našich pravidelných akcí. Od té doby se ubíráme touto cestou - cestou zážitku. V současnosti nabízíme široké spektrum zážitkových programů, jež mají v základu charakter buď pravidelné akce s určitým cílem nebo akce připravené speciálně dle požadavků a charakteristiky účastníků, skupiny, kantora...
Jedna z takových speciálních akcí nesla název "Za obzor" a my jsme se v roce 2006 rozhodli, že podle ní nazveme naš organizační tým. 
Náš tým má momentálně šest základních kamenů, ale počet lidiček, co se aktivně podílejí na organizaci programů je mnohem vyšší - vždy záleží na charakteristice a rozsáhlosti akce.

REFERENCE

       Ve dnech  18. - 20. 5. 2009 se žáci osmých ročníků ZŠ a MŠ Štramberk zúčastnili zážitkového kurzu pořádaného společností Za Obzor. Kurz probíhal  v areálu táborové základny Kletná.  Aktivity byly zaměřeny na rozvoj nejen pohybových schopností a dovedností, ale také na upevnění kolektivu a spolupráce v něm. Všichni účastníci tohoto zážitkového kurzu byli s jeho náplní spokojeni a již nyní se těší až se se vždy usměvavými a vstřícnými instruktory opět setkají na dalším pobytu naplánovaném na polovinu října, ve kterém si opět rozšíří své obzory.

                                                           Za žáky a učitele účastnících se kurzu Mgr. Stanislav Peš

Vážení,

     jsem třídní učitelkou Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Když byli žáci v 8. třídě, s troškou zvědavosti, ale i obav jsem svěřila 2,5 dne školního výletu DDM ZaObzor z Kopřivnice. Moje třída byla totiž od primy velmi živá až neukázněná s poměrně velkým počtem silných individualit, které se těžko zařazovaly do kolektivu – v té době velmi rozháraného.

     Program, do něhož byli žáci vtaženi okamžitě po příchodu, předčil všechna očekávání – jak u dětí, tak u mne. Jedna hra navazovala na druhou, prověřovaly žáky jak ve sportovní šikovnosti, tak byly zároveň veselou zábavou i poučením. To nejdůležitější však bylo, že formovaly děti po osobnostní stránce – musely si neustále uvědomovat, že jsou součástí určité skupiny, která spolupracuje, pomáhá si, věří si. A to je zásadní rozdíl oproti hrám, kterými se děti běžně baví na školních výletech.

     Po finanční stránce to byl velmi laciný výlet, díky tomu, že jsme byli ubytováni a stravovali jsme se v zařízení DDM ZaObzor v Kletné. Výborným výchovným počinem bylo, že si žáci sami umývali nádobí a uklízeli. V porovnání s běžným výletem se dvěma noclehy v chatce a plnou penzí přišel tak na polovinu ceny.

     Úžasnou výhodou je program ZaObzor pro kantora, který nemusí být na výletě ve funkci průvodce cestovní kanceláře, manažera a pedagogického dohledu zároveň. Může se naplno věnovat pozorování svých žáků jak  se do programu zapojují, reagují, chovají v různých situacích, jakou roli v kolektivu na sebe berou. Nejlepší je, když se třídní může sám do programu aktivně zapojit. To je zásadní rozdíl oproti běžnému školnímu výletu, který je chápán jako poznávací (v lepším případě) a jehož program plně závisí na šikovnosti kantora a schopnosti kolektivu.

     Tím se dostávám k práci instruktorů: prostě byli úžasní! Od rána do večera (i v nočních hrách) ze sebe vydávali všechno a svým zaujatým přístupem naprosto vtáhli do děje programu všechna děcka tak, že pracovala s maximálním nasazením. Tím mohl být splněn cíl programu – sebepoznání, poznání kamarádů, pozice v kolektivu, jeho stmelení. A v tom je, myslím, základ úspěchů programů ZaObzor.

Proto se moje třída rozhodla zcela jednoznačně ještě při prvním pobytu, že v devítce pojede znovu. Rozhodně nebyli zklamáni. Instruktoři je již znali a mohli navazovat v sociálních vztazích náročnějším programem. Pobyt v Kletné doporučili i žákům osmé třídy a letos dokonce tento „výlet“vyzkoušejí i sedmáci, s nimiž jsou podobné kázeňské potíže, jako byly s mou třídou před třemi lety. A právě tehdy třída po absolvování progamu ZaObzor se jako kolektiv začala upevňovat a nyní je – i díky dvěma pobytům s Vaším programem – dobrou partou.

Mgr.Helena Figallová, třídní kvinty Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy