Úvod > Pro školy > ADAPTAČNÍ PROGRAMY
Aktuality

ADAPTAČNÍ PROGRAMY

ADAPTAČNÍ PROGRAMY

Máte chuť řešit problémy a spolupracovat, komunikovat a důvěřovat, zapojit se a seberealizovat se ?

  • Díky uvolněné a otevřené atmosféře je  možné si o zážitcích promluvit, uvědomit si díky čemu třída uspěla.
  • Díky uvolněné a otevřené atmosféře je také možné vnímat například zárodky konfliktů a problémů, případně se učit je řešit.
  • Účastníci mají možnost učit se aktivně a výrazně se posiluje princip spolupráce mezi nimi.

 Programy slouží jako výborný prostředek pro seznámení třídního kolektivu.

 Programy realizujeme především na naší základně v Kletné. Dle přání klienta však program připravíme a uskutečníme i na jiném místě.

 Na kurzu budete s instruktory o svých zážitcích mluvit, dostanete příležitost porovnat svůj zážitek s tím, co se odehrává ve vašem třídním kolektivu nebo životě.

 BEZPEČNOST ROGRAMU: 

- před začátkem programu seznamujeme účastníky s bezpečnostními pravidly

- nenutíme účastníka k absolvování programu proti jeho konečnému rozhodnutí 

- při programu respektujeme aktuální fyzický i psychický stav jednotlivých účastníků 

- pravidelně kontrolujeme nezávadnost materiálů používaného při jednotlivých aktivitách 

- programy připravují zkušení instruktoři 

- během programu je vždy k dispozici zdravotník a lékárnička 

- tam, kde si to programová aktivita vyžaduje, používáme podpůrné bezpečnostní prostředky, které minimalizují riziko úrazu   

- při přípravě kurzu zohledňujeme informace získané ze zdravotních deklarací skupiny účastníků

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy